کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

همایش سه روزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ

اولین همایش سرمربیان کارگروه های عدالت و پیشرفت سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار گردید. دراین کارگاه سه روزه، محورهای ذیل به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

1-    معرفی اولین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (روز اول)

2-    مبانی نظری یا چگونگی تولید نقشه راه (روز دوم)

3-    معرفی چگونگی بکارگیری نقشه راه در تدوین برنامه ششم پیشرفت (روز سوم)

روز اول به معرفی اولین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد و موارد زیر بیان گردید:

سوال محوری در این زمان و دوره چیست؟ جهت حرکت انقلاب کدام است؟ طبق بیانات مقام معظم رهبری، اکنون کشور ما در مرحله دولت اسلامی می باشد. سوال اساسی این است که برای تحقق دولت اسلامی و عبور از این مرحله به مرحله جامعه اسلامی چه باید کرد؟ و اگر تلاش و برنامه ریزی دراین خصوص انجام نشود، چه می شود؟

رهبر معظم انقلاب دراین خصوص می فرمایند: «چالش اصلی همه تحولات بزرگ اجتماعی از جمله انقلابها- صیانت از جهتگیری های اصلی این انقلاب یا این تحول است. این مهمترین چالش هر تحول عظیم اجتماعی است که هدفهایی دارد و به سمت آن هدف ها حرکت و دعوت می کند. این جهتگیری باید حفظ شود. اگر جهتگیری به سمت هدف ها در این انقلاب، در این حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد؛ در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد کرد.» (امام خامنه ای-14/3/89)

پس بنابراین نیاز است که راه انتقال از دولت اسلامی به جامعه اسلامی را بیابیم. در جایی دیگر ایشان می فرمایند: «نقشه پیشرفت اسلامی-ایرانی چیست؟ این باید تدوین شود.» (14/2/78) نشان از آن را دارد که برای ادامه مسیر انقلاب حفظ و ارتقاء آن باید یک نقشه ی راه طراحی و تدارک داده شود.

این نقشه باید لوازم و تدارکی داشته باشد. چه شاخص هایی باید مدنظر قرار گیرد؟ به نظر می رسد باید مبانی انقلاب؛ جهت حرکت نظام در آن مورد مورد مداقه قرارگیرد؛ شاخص های انقلاب در آن لحاظ شوند؛ مراحل و اولویت های تحقق شاخص ها در آن به تفکیک دیده شود و مواردی از این دست باید به دقت مورد بررسی واقع شود.

یکی از مباحث بسیار مهم در حرکت انقلاب اسلامی همین پویایی و انقلابی بودن است و جریان سازشدن آن در مقاطع مختلف تاریخ خود، به قولی در این 30سال به اندازه 300 سال اتفاقات و حوادث مختلف با این نظام عجین شده است و توانسته به بهترین شکل ممکن از آن عبور کند. بنابراین باید در این نقشه نیز به خوبی به این مسئله پرداخته شود یعنی مدیریت تحولات. چگونگی مدیریت تحولات در این نقشه توضیح داده شده است.

اجتناب ناپذیری حفظ هویت اسلامی برای دستیابی به زندگی بهتر

اجتناب ناپذیری بررسی تاثیرات توسعه مادی بر تکامل معنوی

اجتناب ناپذیری برنامه ریزی برای تحقق شاخص های هویت اسلامی

جریان اسلام ناب به دنبال تحقق این شاخص ها در مدیریت تحولات اجتماعی می باشد.

در پایان نیز به این بیان از سخنان مقام معضم رهبرب به پایان می بریم که فرمودند: «فکر اسلام ناب، فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکانپذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور برپایه ی شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه، مبارزه ی واقعی و حقیقی بکند. لذا امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجات. واجبترین واجبها، صیانت از جمهوری اسلامی است؛ چون صیانت اسلام به معنای حقیقی کلمه- وابسته ی به صیانت از نظام سیاسی اسلامی است. بدون نظام سیاسی، امکان ندارد. (14/3/89)

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • ۹۱/۱۲/۱۵
  • ۴۴۵ نمایش