کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92


به نظر عمیق ترین لایه جنگ نرم، جنگ در سطح برنامه است. که ارزش ها و آرمان ها را تهدید می کند. چگونگی انجام این کار را می توان در قلب کردن سوالات انقلاب دید. که یا این سوالات در ادبیات مدرنیته منحل می شود و یا بدون فهم عمق سوال پاسخ روبنایی داده می شود که هر دو باعث سیر انحلال انقلاب در مدرنیته خواهد شد.

القای جنگ نرم از طریق سوال است، اگر نتوانیم غلط بودن سوالات را اثبات کنیم، خود به خود ذهن نخبگان به آن سمت هدایت خواهد شد.

در جنگ نرم حمله به زیرساخت های فکری افراد صورت می گیرد و اگر نتوانیم پایه فکری را بر اساس اصول انقلاب پایه ریزی نماییم در مدرنیته دچار انحلال خواهیم شد.

ما سه موضوع در بخش اندیشه ورزی، سه موضوع در جریان مطالبه و آرمان خواهی و سه موضوع در بخش قوای سه گانه طراحی و ادعا داریم پاسخ به این موضوعات جلوی نه تنها انحلال فکری انقلاب را می گیرد بلکه باعث تقویت و عبور از مرحله دولت اسلامی به جامعه اسلامی نیز می شود.

فهرست جامع را از این لینک دریافت فرمایید.

  • موافقین ۷ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۷/۰۶
  • ۳۳۷ نمایش