کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

منابع استنادی ستون 2 از بلوک 4 اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در ادبیات انقلاب؛ به ترتیب عبارت است از:

1- خانه 4 از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/4):

1-1.بیانات امام خامنه ای در اجتماع بزرگ مردم اهواز به تاریخ۱۳۷۵/۱۲/۱۸

2- خانه 2از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/2):

1-2. بیانات امام خامنه ای در دیدار کارگزاران نظام به تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۲

3- خانه 1 از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/1):

1-3.بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان کرمانشاه به تاریخ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

بعد از تحریر:

لازم به ذکر است که در ستون 2 از بلوک 4 اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، موضوع مراحل تکامل انقلاب اسلامی مورد بحث قرار می گیرد: خانه 4 از ستون 2 بلوک 4 به بازخوانی اولین نظریات آیت الله امام خامنه ای در موضوع تبیین مراحل تکامل انقلاب اسلامی اختصاص دارد. خانه 2 از ستون 2بلوک 4 به بازخوانی نظریات تکمیلی آیت الله امام خامنه ای در این موضوع اختصاص دارد و  خانه 1 از ستون 2 بلوک 4 این نقشه راه به بازخوانی نکات ِتکمیلی نظریات ایشان در موضوع تبیین مراحل تکامل انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

در مجموع بازخوانی این مباحث تصویری روشن از گذشته و حال و آینده فعالیت های انقلاب اسلامی برای تحقق شاخص های هویت اسلامی در ذهن پژوهشگران محترم ایجاد می نماید.

  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • ۹۳/۱۰/۲۹
  • ۱۰۹ نمایش