کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

برگزاری نشست فهرست نویسان در ورامین

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۵ ب.ظ


نشست فهرست نویسان الگوی پیشرفت اسلامی در محل دبیرستان پویندگان با حضور آقایان آقایی (دبیرکارگروه)، خمیسه، محمدجواد خطیبی و محسن خطیبی برگزار شد. در این جلسه به چگونگی تبیین الگوی پیشرفت اسلامی در جامعه مورد بحث و بررسی واقع شد.

در این جلسه که حدود دو ساعت به طول انجامید چگونگی فهرست نویسی بر روی متون مختلف توسط دبیر کارگروه تبیین شد و فهرست نویسان جهت ارائه کار در جلسات آینده مشغول به کار شدند.

پایان پیام/.

  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • ۹۳/۱۱/۲۵
  • ۱۱۴ نمایش