کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی سطح و عمق بازخوانی گفتمان انقلاب و اندیشه های آیت الله امام خمینی و آیت الله امام خامنه ای در میان نخبگان و نیروهای انقلاب در حال افزایش است. همانطور که در سالهای قبل نوشتم [1] این بازخوانی باید با نگاهی اجتهادی و تحلیلی صورت پذیرد و نباید در فرآیند باز خوانی گفتمان انقلاب به صورت بخشی وارد میدان شد. باز خوانی بخشی و موردی گفتمان انقلاب ما را از کشف منظومه اندیشه رهبران انقلاب محروم می کند.

باز خوانی موردی و انتزاعی گفتمان انقلاب باعث می شود که بخش های مختلفی از جامعه موضوع تأمل جبهه پیشرفت اسلامی قرار نگیرد و این غفلت عجیب، زمینه را برای یکه تازی اندیشه های پوسیده جریان توسعه گرا آماده تر می کند.

بازخوانی موردی و انتزاعی گفتمان انقلاب باعث می شود تا جمعیتی از نیروهای جبهه پیشرفت اسلامی تصور کنند برخی از حوزه ها منطقه الفراغ است و یا باید در تحلیل آنها به عقل ابزاری!! پناه برد و....

به هر حال با علم به آفت های بازخوانی موردی و انتزاعی گفتمان انقلاب و با پناه بردن به شیوه های اجتهادی[2] در کشف منظومه اندیشه رهبران انقلاب در پایان سال 1390 اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تدوین و به عنوان یک نمونه از بازخوانی اجتهادی در اختیار جبهه پیشرفت اسلامی قرار گرفت.

اکنون که در مرحله تفاهم و پرورش این نقشه راه هستیم؛ اولین سری از منابع استنادی این نقشه راه منتشر می شود؛ تا زمینه قضاوت علمی-برای نخبگان حاضر در جبهه پیشرفت اسلامی- در مورد این نقشه راه -و همچنین در مورد کارآمدی نگاه منظومه و اجتهادی به گفتمان انقلاب- فراهم تر شود.

لازم به ذکر است که در ستون 2 از بلوک 4 اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، موضوع مراحل تکامل انقلاب اسلامی در قالب سه بسته بحثی مورد بازخوانی قرار می گیرد.

بسته اول مباحث این ستون(خانه 4 از ستون 2 از بلوک 4) به بازخوانی اولین نظریات آیت الله امام خامنه ای در موضوع تبیین مراحل تکامل انقلاب اسلامی اختصاص دارد. همچنین بسته دوم مباحث این ستون(خانه 2 از ستون 2 از بلوک 4) به بازخوانی نظریات تکمیلی آیت الله امام خامنه ای در این موضوع اختصاص یافته است و بسته سوم از میاحث این ستون از نقشه راه(خانه 1 از ستون 2  از بلوک 4) به بازخوانی نکات ِتکمیلی نظریات ایشان در موضوع تبیین مراحل تکامل انقلاب اسلامی اختصاص دارد. در مجموع بازخوانی این مباحث تصویری روشن از گذشته و حال و آینده فعالیت های انقلاب اسلامی برای تحقق شاخص های هویت اسلامی در ذهن پژوهشگران محترم ایجاد می نماید.

منابع استنادی ستون 2 از بلوک 4 اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در ادبیات انقلاب؛ به ترتیب عبارت است از:

1- خانه 4 از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/4):

1-1.بیانات امام خامنه ای در اجتماع بزرگ مردم اهواز به تاریخ۱۳۷۵/۱۲/۱۸

2- خانه 2از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/2):

1-2. بیانات امام خامنه ای در دیدار کارگزاران نظام به تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۱۲

3- خانه 1 از ستون 2 از بلوک 4 (4/2/1):

1-3.بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان کرمانشاه به تاریخ۱۳۹۰/۰۷/۲۴


پی نوشت ها:

[1]. مقاله ی:نیازی مبرم به نام بازخوانی صحیح ادبیات انقلاب اسلامی

[2]. یکی از دوستان میپرسند که به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم؟ به نظر من این کاملاً روشن است. نظرات امام یک مجموعه است و خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است و همین است که هست. مثل همه‌ی متونی که از آنها میشود تفکر گوینده را استنباط کرد؛ منتها با شیوه‌ی درستِ استنباط. شیوه‌ی درستِ استنباط این است که همه حرفها را ببینند، آنها را در کنار هم قرار بدهند؛ توی آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، مقید هست. حرفها را باید با همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموع این حرفها، نظر امام است. البته کار خیلی ساده‌ای نیست، اما روشن است که باید چه کار کنیم: یک کار اجتهادی است؛ اجتهادی است که از عهده‌ی شما جوانها برمی‌آید. بنشینند واقعاً گروه‌های کاری در زمینه‌های مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفته‌های امام به دست بیاورند. بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشجویان۳۸۷/۰۷/۰۷

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۳/۱۲/۰۶
  • ۱۶۲ نمایش