کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

تولید الگوی ساخت نظامات اسلامی

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۱۱ ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایات الهی "الگوی ساخت نظامات اسلامی" در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه"، این ابزار منطقی، الگوی تنظیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی و در حکم مبانی نظری این نقشه راه محسوب می شود. این الگو شامل سه محور اصلیِ 1-"الگوی حفظ جهت" 2- "الگوی استخراج سؤال" و3- "الگوی پردازش اجتماعی" است.

لازم به ذکر است: اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی ، سندی علمی و کاربردی است که؛ در اردیبهشت 1391  -بعد از جمع بندی نهائی در قم- در شهرستان بروجرد رونمائی شد. این نقشه راه مسیر ایجاد عزم ملی و تولید الگوی پیشرفت اسلامی را وابسته به تبیین 81 مسئله محوری می داند؛ که اولین اثر پردازش این 81 مسئله تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی و ایجاد عزم ملی برای تولید این الگو است. 

به عبارت دیگر در شرایط فعلی ذهنیت  اکثریت نخبگان تفاوت های توسعه غربی و پیشرفت اسلامی را تمیز نمی دهد و این مهم حکم می کند: که در نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در اولین گام راهی برای تبیین مسئله الگوی پیشرفت اسلامی ارائه شود. انتهای پیام