کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

سال 1394

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۴۱ ب.ظ

سال 94 و رسیدن دهه عدالت و پیشرفت به نیمه خود

هشدار به مردم و مسئولین در جهت احیاء موضوع عدالت و پیشرفت

مردم وظیفه گفتمان سازی

مسئولین وظیفه تحقق و یافتن راهکارهای عملیاتی

مردم و مسئولین همدلی و همزبانی برای تحقق عدالت و پیشرفت توأمان فراموش نشود

یا علی مدد

  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • ۹۴/۰۱/۱۵
  • ۱۳۱ نمایش