کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی دور سوم نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی از هفته آینده (یک شنبه اول شهریور 1394) در شهر مقدس مشهد آغاز می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه بررسی نسبت میان برنامه ششم و الگوی پیشرفت اسلامی مهمترین موضوع مورد بحث در این دوره از نشست ها می باشد. بعون الله تعالی