کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92


بسم الله الرحمن الرحیم

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به خبرگزاری دانشجو در خصوص این که با توجه به این مهم که مطابق بند یک برنامه توسعه دولت موظف است لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ارائه دهد و برنامه ششم را براساس آن بنویسد چرا به این مهم ترین بند برنامه پنجم بی طرفی شده است گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه و قرار شد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بعد برنامه ششم بر پایه آن تهیه شود، تا سال سوم این اتفاق عملی نشد به جهت اینکه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام الگوی اولیه آن از سوی این مرکز تهیه شده بود ما در این خصوص دست پر بودیم و نمی خواستیم از منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده کنیم.

 

وی ادامه داد: براین اساس پیش بینی یک لایحه را به دولت دادیم و در خصوص چگونگی تنظیم لایحه برنامه ششم با دفتر مقام معظم رهبری هماهنگی های لازم به عمل آمد که این اتفاق با اعتنا به سیاست های کلی برنامه ششم تهیه شود یا با اعتنا به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. نهایتا پس از مشورت های صورت گرفته با دفتر معظم له تصمیم بر آن شد که سیاست های کلی برنامه ششم با اعتنا به سیاست های کلی عملیاتی شود و مقام معظم رهبری سیاست های کلی در این راستا را ابلاغ فرمودند و ما بر آن اساس برنامه ششم را تدوین نمودیم.