کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره یک روزه معرفی موضوعات جهت ساز مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی به زودی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این دوره ویژه کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع اصلی ان بررسی تفاوت ها و شباهت های میان موضوعات جهت ساز مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. بعون الله تبارک و تعالی