کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای سال ۱۳۹۴ (سال تلاقی جدی برنامه ریزی توسعه گرا و برنامه ریزی مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی)دستور اصلی فعالیت های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی، تبیین  مفهوم برنامه ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در همین راستا دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در گفتگو با پایگاه ۵۹۸ یکی از ساختارهای پیشنهادی  نقشه راه الگوی پیشرفت ؛ برای برنامه ریزی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی را تشریح نموده است. متن کامل این گفتگو را از اینجا دریافت کنید.

همچنین به زودی متن کامل گفتگوی حجت الاسلام کشوری با خبر گزاری دانشجو -شامل تبیین ساختار دوم برنامه ریزی مبتنی بر الگوی پیشرفت- منتشر می شود.