کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد باقر نوبخت ریاست سازمان برنامه و بودجه در برنامه نگاه یک دیشب(شنبه ۳۰-۵-۱۳۹۵)برای دومین بار در روزهای اخیر با لحنی خاص نسبت به الگوی پیشرفت اسلامی عکس العمل نشان داد و گفت: این الگوی پیشرفت اسلامی کجاست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه ایشان درباره جایگاه الگوی پیشرفت اسلامی در برنام ششم اظهار داشت:

.... یک کسی را دیدم آمد میگفت که اصلا کجای برنامه شما با الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت رابطه دارد؟ باید صحبت کرد که مرد محترم، اصلا این الگوی_پیشرفت_اسلامی کجاست؟ کجا تصویب شده؟ درسته که یک مرکزی داریم که بر روی آن کار میکنند اما جایی هنوز تصویب نشده که ما بر پایه آن برنامه را داشته باشیم. ممکن است گفته شود در ماده اول قانون برنامه_پنجم وجود داشت منتها این الگو تصویب نشده که ما بتوانیم این برنامه را بر پایه آن بنویسیم. این برنامه بر پایه‌ی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده.

شایان ذکر است که پیش از این محمد باقر نوبخت مدعی تنظیم برنامه ششم بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی بود. انتهای پیام