کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری (13/6/1395) با تصریح بر عدم تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط دولت گفت: "ما هنوز نتوانسته ایم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مبنای تدوین برنامه ششم قرار دهیم."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه مولاوردی در این برنامه خاطر نشان کرد: بر اساس بند اول برنامه پنجم، بستر تدوین برنامه ششم باید بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد اما این الگو هنوز تدوین نشده است."

شایان ذکر است که بر اساس بند اول برنامه پنجم ،دولت با همکاری سایر قوا مسئول تدوین لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا سال سوم برنامه بود که تا کنون موفق به تدوین این الگو نشده است.