کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی شهر ساری در روزهای پنج شنبه و جمعه(۵ و ۶ اسفند ۱۳۹۵) میزبان برگزاری نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست ها حجت الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با موضوعاتی همچون بررسی نسبت تشکل های خود جوش فرهنگی و الگوی پیشرفت اسلامی و بررسی آخرین وضعیت جبهه الگوی پیشرفت اسلامی در مهار جریان توسعه گرا  سخنرانی و بحث خواهند نمود.

شایان ذکر است که بدون توجه به مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی، گام سوم انقلاب اسلامی(دولت سازی اسلامی) به سرانجام مقصود نخواهد رسید و به تدریج در هاضمه مدرنیته و توسعه گرائی هضم خواهد شد. انتهای پیام