کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

تک نگاشت: آمریکا بداند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۱۸ ق.ظ

آمریکا بداند که فقط موشک‌های ما نیست که خواب را از چشم‌های آنان و همپیمانانش ربوده است، بلکه باید از شن‌های کویرهای ایران هم وحشت داشته باشد؛ چرا که مبعوث به رسالت الهی برای زمینه سازی ظهور حضرت حجت هستند.


عید مبعث پیامبر و ملت مسلمان مبارک