کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

سوم خرداد روز حماسه و مقاومت مبارک باد.


ان‌شاءالله سال 96 همراه با خلق حماسه های جدید در حوزه نظام سازی اسلامی به پایان برسد.


با توجه به روی کار آمدن دولت توسعه گرای دوازدهم خلق خرمشهرهای جدید کاریست که نیروی های انقلاب به دنبال تحقق آن هستند.