کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

احتراما به اطلاع پژوهشگران و کارشناسان الگوی پیشرفت اسلامی در سراسر کشور می رساند؛ که به زودی دوره تبیین مفهوم بودجه ریزی با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه بر اساس گزارش کارگروه پژوهشی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی این دوره بحثی ذیل خانه ۲- ۱- ۱ نقشه الگوی پیشرفت اسلامی و در قالب پنج ساختار بحثی ۱- حکمت ورود به مسئله بودجه ۲- بررسی مدل های موجود بودجه‌ریزی در ایران ۳- چگونگی منابع درآمدی و هزینه کردها در نظام بودجه‌ریزی و آثار سوء آن بر زیرساخت های هدایت ۴- منابع درآمدی و هزینه کردهای متناسب با زیرساخت های هدایت ۵- پیشنهاد پیوست بودجه به قانون بودجه ۹۷ متناسب با محاسبات الگوی پیشرفت اسلامی توسط حجت الاسلام علی کشوری ارائه می گردد. 

انتهای پیام