کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهای جاری گفتگوهای فراوانی درباره چگونگی اصلاح نظام بانکی کشور در جریان است؛ که هر کدام از زاویه ای به بررسی نظام بانکی کشور می پردازد. مباحث مرتبط با سیاست های پولی و مالی در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی اصلاح نظام بانکی کشور بدون اصلاح تعریف پول را اصلاحاتی روبنائی و غیر موثر می داند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه حجت الاسلام علی کشوری در روز سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۶ به برخی از معایب پول اعتباری پرداخته اند؛ که در ادامه می آید:


اگر می خواهیم مردم  و اسلام را از  معضل بانک ها  نجات دهیم؛ نباید به دنبال مسیر های روبنائی برویم. به عنوان مثال کسانی در گذشته بدون توجه به ماهیت چند بعدی بانک؛ ماهیت بانک را به رابطه کارگزار و مشتری تقلیل دادند و سپس سعی کردند -در قانون علیل عملیات بانکی بدون ربا-مصوب ۱۰ شهریور سال ۱۳۶۲- این رابطه را ذیل عقودی مانند جعاله و مضاربه و... تعریف کنند.

این اتفاق غیر کارشناسی در حالی افتاده است که ماهیت چند لایه بانک آثار سوء فراوانی بر جامعه اسلامی تحمیل می کند. یکی از موضوعات مرتبط با بانک مسئله تعریف پول و ابزار مبادله در تجارت است. الان ما با  پدیده پول کاغذی و پول الکترونیک و در یک جمله با ابزار مبادله بی ارزش رو برو هستیم. وقتی پول و ابزار مبادله از خودش ارزشی نداشت و به اصطلاح مال نبود؛ باید ارزش آن را  وابسته به اموری مانند ذخایر ارزی و یا تولید یک کشورو.. تعریف کرد و به اصطلاح برای چاپ پول معادله نوشت.

معادله نشر اسکناس که وظیفه اش تعیین ارزش پول است دو اشکال دارد. اول اینکه: همه معادلات موثر بر ارزش پول را نمی تواند محاسبه کند و دوم آنکه عملا توسط دولت ها رعایت نمی شود و در عمل ارزش پول بی ارزش توسط مسئولان و اغنیاء دائما مدیریت می شود. با مدیریت ارزش پول -مانند مدیریت قیمت ارز هنگام تعیین قیمت و هنگام عرضه- تقریبا همه کالا ها و خدمات تحت تاثیر قرار می گیرد و آثاری مانند تورم و پایه پولی و.. ایجاد می شود.

با توضیحاتی که دادم لازم است ابتدا تعریف پول را اصلاح کنیم و پیشنهاد استظهاری نقشه الگوی پیشرفت اسلامی این است که پول باید خودش دارای ارزش باشد. اخذ قید مالیت در تعریف پول به اصطلاح قابلیت مدیریت ارزش پول توسط اغنیاء را  به شدت کاهش می دهد و کشور از بازی سیاست های پولی و مالی کینزی و فریدمنی و... نجات می یابد. با جایگزینی پول و ابزار مبادله دارای ارزش سلطه ارزهای واسطی مانند دلار هم از بین می رود.

البته فوائد فراوان دیگری برای این اقدام متصور است؛ که بعدا به شرح آنها خواهم پرداخت؛ ولی خلاصه سخن امروزم این است که تقریبا تمام پیشنهادات اصلاحی برای بانک های ربوی، بدون توجه به تعریف غلط پول صورت می گیرد و نتیجه چنین اقداماتی اصلاح نظام بانکی نخواهد شد؛ کما اینکه قانون معیوب عملیات بانکی بدون ربا در گذشته نتوانست غده سرطانی بانک را اصلاح کند.