کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

پیش نویس اولیه "نظریه تَعَرُّف" تدوین گردید

پنجشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱ ق.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم


به فضل الهی پیش نویس اولیه "نظریه تَعَرُّف"(نظریه حوزه محرومیت زدائی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی - مفاد خانه ۴/۱/۲-) تدوین گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه  این نظریه شامل سه ساختار مباحثاتی ۱-  بررسی و شناسائی تفصیلی عوامل محرومیت زا در کشور ۲- تبیین ارکان سه گانه "نظریه تَعَرُّف" و ۳- تبیین مهارت های سه گانه مرتبط با محرومیت زدائی می باشد و به زودی در اختیار نخبگان کشور قرار می گیرد.


دائره پژوهش- کرمانشاه- ۵ فروردین ۱۳۹۷


خبر تکمیلی درباره نظریه محرومیت زدائی نقشه الگوی پیشرفت اسلامی/ نظریه توانمند سازی نتیجه اش توسعه محرومیت است..


👌تدوین اولیه نظریه تَعَرُّف به پایان رسید.  رسالت نظریه تَعَرُّف تبیین تفصیلی مفهوم محرومیت بر اساس ادبیات وحی و تشریح مسیر رفع محرومیت متناسب با بوم ایران است.


👌نظریه تَعَرُّف شامل سه ساختار بحثی است. ساختار اول مباحثات این نظریه به بررسی قوانین و نظریات محرمیت زا در ایران می پردازد. در بخش مربوط به نظریات محرومیت زا به بررسی آثار نظریه توانمند سازی و کاهش فقر ( کتاب مرجع بانک جهانی در زمینه رفع فقر) در توسعه محرومیت های فکری و عاطفی و تربیتی و معیشتی پرداخته شده است. 


👌در بخش مربوط به قوانین محرومیت زا به بررسی آثار‌ قوانین مادر کشور؛ مانند ۱- قانون بودجه ریزی، ۲- قانون مراتع ۳- قانون مدیریت پسماند و ۴- قانون مدیریت شهری در توسعه محرومیت های زیستی، تربیتی، فکری، معیشتی و عاطفی پرداخته شده است.


👌ساختار دوم مباحثات مرتبط با نظریه تَعَرُّف به تبیین سه موضوع  ۱- مفهوم محرومیت و ارتباط آن با گسستگی روابط انسانی، ۲- معرفی تَعَرُّف (شناخت طرفینی گسترده)  به عنوان زیر ساخت پیوستگی روابط انسانی و ۳- تبیین نظام مشاغل بر اساس فقه المکاسب(باب چهارم فقه هدایت ) به عنوان زیر ساخت توسعه تَعَرُّف پرداخته شده است.


👌در بخش اول مباحثات ساختار دوم با بررسی روایات و آیات  بابهای مرتبط با اصطلاحات برکت، لعنت، رزق، تقدیر، رفاقت، دعا، همسایه، فکر، ابوین و ... به صورت استظهاری به توسعه مفهوم محرومیت -از معنای حداقلی و غلط مطرح شده در کتاب مرجع سازمان ملل ّبه معنای مد نظر دین- پرداخته شده است.   محرومیت از نگاه دین شامل ابعاد مختلفی است که تقریبا ریشه تحقق همه آنها به تنظیم غلط روابط انسانی بازگشت دارد.


👌در بخش دوم ساختار دوم مباحثات مرتبط با نظریه تَعَرُّف ارتباط میان مسئله تَعَرُّف و تنظیم صحیح روابط انسانی بررسی شده است و در بخش سوم هم آثار بافت مشاغل در توسعه و یا تضییق تَعَرُّف- به عنوان کلید بهینه شدن روابط انسانی- بررسی شده است.


👌در ساختار سوم مباحثات هم مهارت  های پایه ی مورد نیاز برای محرومیت زدائی تبیین شده است.  توجه به مهارتهائی مانند ۱- مدیریت اولیه چرخه تحریک فکر۲- گسترش ارتباطات اقامه ای فرد محرومیت زدا و ۳-  توان تولید مکتوبات متنوع در این حوزه ابزاری برای مدیریت روابط انسانی ایجاد کننده استضعاف است.