کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه پیشخوان نشست های فقهی فقه البیان منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه موضوع اصلی مباحثات فقه البیان تحلیل استظهاری و فقهی تخاطب است و حجت الاسلام علی کشوری در دوره اول این مباحثات در مدرسه چهارباغ اصفهان در ۹ جلسه، بخشی از ساختار استنباطی خود در موضوع فقه البیان را تشریح کرده اند. 

این دوره مباحثاتی در دهه اول محرم ۱۴۳۹ ( اول تا نهم مهرماه ۱۳۹۶) برگزار گردیده است و در حکم مبانی نظری  اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی تلقی می شود. جلسه اول این دوره مباحثاتی را از اینجا دریافت کنید.