کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

حجت الاسلام کشوری(۱۸/۶/۱۳۹۷- مشهد)اسناد بین المللی به دنبال اجرای نوع خاصی از حکمرانی لیبرال در جهان هستند و برخی مسئولین ما تفاوت این نوع از حکمرانی با حکمرانی اسلامی را متوجه نیستند. رسالت الگوی جدید نگهبانی از نظام تبیین تفاوت های این دو نوع حکمرانی برای مسئولین و نخبگان است.

صوت این جلسه را از اینجا دریافت کنید

حجم: 23.3 مگابایت