کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92


موضوعات انتقال  نظام به سمت تحقق شاخصه هلی اسلامی از هر مرحله به مرحله ی بعد

1.      مفهوم انتقال:

1.1.           شناخت موانع اصلی از برنامه ریزی انقلاب و تلاش برای شناخت الویت های برنامه ریزی و رفع موانع

1.1.1.      مرحله حکومت اسلامی:

1.1.1.1.            مانع: نداشتن الگوی جایگزین برای سیستم پادشاهی

1.1.1.2.            الگوی جایگزین: جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم

1.1.2.      مرحله نظام سازی:

1.1.2.1.            مانع: نداشتن الگویی برای نظام سازی برای سیستم دمکراسی معمول در دنیا

1.1.2.2.            الگوی جایگزین: با محور قرار گرفتن اسلام و فهم مفهوم ولایت فقیه و با استفاده از فضای امنیتی بوجود آمده بعد از انقلاب و در راس امور قرار گرفتن دفاع مقدس، مردم سالاری دینی در جامعه جا می افتد.

1.1.3.      مرحله دولت اسلامی:

1.1.3.1.            مانع: برنامه ریزی مدرن که متاثر از مفهوم توسعه غربی می باشد.

1.1.3.2.            الگوی جایگزین: با محور قرار گرفتن شاخص های اجتماعی اسلام و نقد مفهوم توسعه غربی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهیم رسید.

1.1.4.      مرحله جامعه اسلامی:

1.1.4.1.            مانع: نیاز جهانی برای مدل اسلامی جایگزین مدل های غربی و شرقی

1.1.4.2.            الگوی جایگزین: با محور قرار گرفتن الگوی داخلی و تولید بانک اطلاعات اسلامی، یک شبکه گسترده پژوهشی ایجاد خواهد شد.

2.      جهت نظام جمهوری اسلامی در مرحله سوم انقلاب چیست؟

2.1.           حذف مانع از اولویت های برنامه ریزی انقلاب

2.1.1.      مانع: برنامه ریزی مدرن که متاثر از مفهوم توسعه غربی می باشد.

2.1.2.      الگوی جایگزین: با محور قرار گرفتن شاخص های اجتماعی اسلام و نقد مفهوم توسعه غربی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهیم رسید.

2.1.2.1.            علل نیاز به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

2.1.2.1.1.       تغییرات بر روی ساختارها در مراحل اولیه انقلاب بر اساس نیاز، تنها بصورت بخشی اعمال شده است.

2.1.2.1.2.       جهت تغییرات در ساختارهابرای استقرار و استحکام نظام بوده است.

2.1.2.1.2.1.              مثل: ایجاد بسیج، سپاه و جهاد

2.1.2.1.3.       فرصت برای ساختار سازی نبوده است و نیاز به تثبیت، شدیدتر و مهم تر بوده است.

2.1.2.1.4.       نقد توسعه باعث تولید مفاهیم جدید خواهد شد و نظام معادلات اسلام جایگزین مدرنیته خواهد شد.

2.1.2.1.4.1.              مثال: نقد ضریب جینی منجر به تولید ضریب عدالت خواهد شد.

2.1.2.2.            فضا و مفاهیم حاکم بر توسعه غربی:

2.1.2.2.1.       توسعه غربی منجر به برنامه ریزی مدرن می شوند.

2.1.2.2.2.       در صورت نقد به الگوی پیشرفت اسلامی خواهیم رسید.

2.1.2.2.3.       رهبری نظام از ابتدای زعامت شروع به نقد مفاهیم توسعه بصورت مسئله محور نموده اند.

2.1.2.2.3.1.              مثال: عزت، حکمت، مصلحت، عدالت و...

2.1.2.3.            کشاندن درگیری با جبهه کفر به این مرحله باعث:

2.1.2.3.1.       حفظ مراحل قبل

2.1.2.3.2.       پذیرفتن مراحل قبل توسط دشمن

2.1.2.3.3.       دفاع عمیق از نظام و دور شدن از دفاع سطحی

2.1.2.4.            شیوه های نقد توسعه:

2.1.2.4.1.       نقد ریشه ها: (مبانی فلسفی و روشی)

2.1.2.4.1.1.            اشکلات:

2.1.2.4.1.1.1.        طولانی مدت بودن باعث ناکارآمدی خواهد شد.

2.1.2.4.1.1.2.        عدم ارتباط با بدنه مردم

2.1.2.4.1.1.3.        عدم توانایی و گستردگی فراوان موضوعات فلسفی

2.1.2.4.2.       نقد ساختارهای علمی:

2.1.2.4.2.1.            اشکلات:

2.1.2.4.2.1.1.        طولانی مدت بودن باعث ناکارآمدی خواهد شد.

2.1.2.4.2.1.2.        عدم ارتباط با بدنه مردم

2.1.2.4.2.1.3.        علمی بودن و تخصصی بودن در هر زمینه خاص

2.1.2.4.3.       نقد ساختارهای ذهنی:

2.1.2.4.3.1.            نگرشی که جامعه را با خود همراه می کند

2.1.2.4.3.2.            ریشه در ساختارهای عینی و علمی دارد ولی بریده از مردم نیست.

تعریف نگرش: یک چارچوب ذهنی است که اگر جامعه جامعه آن چارچوب ذهنی را بپذیرد، با جهت و تئوری شما همراهی می کند. مثال: شاخص امنیت: بوجود مدن بسیج در ابتدای انقلاب.

نقشه راه الگوی پیشرفت، برای ایجاد ساختارهای ذهنی است و فرصت برای ایجاد ساختارهای عینی و علمی محیا می کند.

 

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۴/۱۱
  • ۴۵۱ نمایش

نظرات (۱)

  • سربند سربندزاده
  • خسته نباشید
    توفیق از آن خداست و خداوند کریم است و شما نیز لایق دریافت فضل الهی ...