کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

فهرست جامع مصاحبه حجت الاسلام کشوری با هفته نامه نه دی

موضوع اصللی این مصاحبه اهمیت تولید الگوی پیشرفت اسلامی عدل جنگ  و عدل مسئله ولایت فقیه
 
فایل دریافت فهرست جامع جهت دانلود

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۸/۱۴
  • ۳۸۳ نمایش