کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

عکس نویس بیانات امام خامنه ای درباره الگوی پیشرفت اسلامی منتشر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه امام خامنه ای از سال ۱۳۸۵ به بعد همواره در باره ابعاد الگوی پیشرفت اسلامی مباحثی را مطرح کرده اند؛ که عکس نویس زیر منتخبی از مباحث ایشان در فاصله سالهای ۱۳۸۵الی۱۳۹۴ را در یک نمای کلی به تصویر کشیده است.

 دریافت نسخه با کیفیت بالا