کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

برنامه پنجم تا انتهای سال 95 تمدید شد

پنجشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰ ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از رای آوردن دو فوریت تمدید برنامه پنجم تا پایان سال ۱۳۹۵، دیروز برنامه پنجم بصورت قطعی تا زمان تصویب برنامه ششم تمدید و مبنای عمل قرار گرفت. البته باید به این نکته اششاره داشت که اشکالات فراوانی به برنامه ششم به لحاظ محتوایی وارد است و علت اصلی در عدم تحقق برنامه ششم در مجلس می باشد

لازم به ذکر است که برای اولین بار بعد از ۷۰ سال برنامه پیشنهادی جریان توسعه گرا در مجلس تصویب نشد و ...

نظرات (۱)

سلام لایک شدی بیا وبلاگم دنبالم کن