کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

به فضل الهی در روز دو شنبه مورخ (۴-۵-۱۳۹۵) دو نشست تبیینی درباره الگوی پیشرفت اسلامی در شهر مبارک مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه نشست اول در جمع خواهران حاضر در طرح ولایت استان خراسان رضوی برگزار گردید و موضوع آن تبیین هندسه نظامات اجتماعی اسلام بود.

حجت الاسلام کشوری در این نشست تعداد و بافت نظامات اجتماعی اسلامی را تابعی از تعداد و بافت زیر ساخت های هدایت دانست و تأکید کرد: هر کدام از بخش های نظام سازی اجتماعی باید به محوریت یک موضوع جهت ساز سازماندهی تدریجی شود.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی  همچنین در نشست دوم خود در جمع برادران حاضر در دوره طرح ولایت به تبیین اشکالات پنج گانه برنامه ششم کشور شامل:۱- تعارض برنامه ششم کشور با مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی ۲- تعارض برنامه ششم با اسناد بالا دستی ۳- وجود اشکالات شکلی در برنامه ششم ۴- فقدان انسجام درونی در برنامه ششم و ۵- قانونی شدن غافلانه نفوذ در برنامه ششم پرداخت. انتهای پیام