کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه گفتگوی ۲۱ رادیو معارف دیشب(۱۳۹۵/۶/۲۹) به بررسی قانونی شدن تجاری سازی تراریخته ها در برنامه ششم کشور اختصاص داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه حجت الاسلام علی کشوری در ابتدای این برنامه به وجود اختلافات فراوان در میان کارشناسان و مسئولین کشور نسبت به سلامت تراریخته ها اشاره کرد و در ادامه با طرح یک سؤال به ابعاد امنیتی و مدیریتی مسئله تراریخته ها هم اشاره کرد.

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با اشاره به چرائی سفر "کنت مک کوئین"رئیس جایزه جهانی غذا به ایران  در زمان دولت یازدهم و وابستگی این جایزه به بنیاد صهیونیستی راکفلرها نسبت به احتمال طراحی یک حمله بیولوژیک گسترده علیه ملت ایران به وسیله تراریخته ها هشدار داد!

صوت کامل این برنامه رادیوئی را از اینجا بشنوید.