کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

نامه مهم حجت الاسلام علی کشوری به حجت الاسلام حسن روحانی به زودی منتشر می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در این نامه تحلیلی، برخی از خسارت های جبران‌ناپذیر ناپذیر استفاده از محاسبات توسعه غربی در بخش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و .... را برای حجت الاسلام حسن روحانی تبیین خواهند کرد.

شایان ذکر است که علی رغم استفاده از مدل های مختلف توسعه غربی در نظام برنامه‌ریزی ریزی کشور؛ تحقیقا همه برنامه های توسعه در ایران با شکست مواجه شده اند. انتهای پیام