کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین تا پایان سال 96 سه موضوع را مدنظر قرار داده است:


1- برگزاری پرقوت جلسات الگو در قالب جلسات مباحثاتی و جلسه با چهره‌های شهرستان و جلسات عمومی با دعوت از استاد کشوری در چهارماه آینده

2- پیگیری موضوع مسجد تراز انقلاب اسلامی از زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی در شهرستان ورامین

3- پیگیری مبحث محرومیت زدایی و با تاکید بر انسجام حاشیه شهرستان ورامین

4- تشکیل ستاد زیارت محرومین و مستضعفین ویژه مشهد مقدس

5- تلاش برای محرومیت زدایی از خانواده های معظم شهدای فاطمیون شهرستان ورامین