کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

هفت شب از محرم می گذرد و تکیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شهر اصفهان برپا شده است. موضوع این جلسات آموزش و پرورش آینده از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

برای استفاده هر چه بهتر از این برنامه صوت این جلسات در ادامه می آید.

فایل دریافت جلسه اول آموزش و پرورش آینده
حجم: 14.3 مگابایت

فایل دریافت جلسه دوم آموزش و پرورش آینده
حجم: 20.5 مگابایت

فایل دریافت جلسه سوم آموزش و پرورش آینده
حجم: 22.6 مگابایت

فایل دریافت جلسه چهارم آموزش و پرورش آینده
حجم: 27.3 مگابایت

فایل دریافت جلسه پنجم آموزش و پرورش آینده
حجم: 19.8 مگابایت

فایل دریافت جلسه ششم آموزش و پرورش آینده
حجم: 22 مگابایت

فایل دریافت جلسه هفتم آموزش و پرورش آینده
حجم: 19.1 مگابایت


نظرات (۱)

سلام
من خیلی اتفاقی از گوگل اومدم
با اجازتون من اینجا برای دوستمم فرستادم تا بیاد ببینه
ممنون
پاسخ:
در خدمتیم